naprawa w pobliżu

Nasza obietnica marki:

Wspó?pracuj?c z ka?d? firm? tworzy rozwi?zania, które zwi?kszaj? wydajno?? i umacniaj? reputacj? klienta.

Zarządzanie potrzebami serwisowymi w dogodnym dla klienta miejscu

ANOVO zawsze jest w kontakcie z klientami, oferując im niespotykany poziom obsługi serwisowej w pobliżu i różnorodnych rozwiązań w punktach sprzedaży.

Klienci coraz więcej wiedzą o produktach, a potrzeba stałego dostępu do wsparcia ma duże znaczenie dla klientów, którzy chcą zwiększać udział w rynku, uzyskiwać wyższe wskaźniki i zysk z każdego sprzedanego urządzenia.

Nasze rozwiązania naprawy w pobliżu i punktów sprzedaży obejmują:

Serwis na miejscu - Użytkownicy potrzebujący wsparcia mogą skorzystać z naszego serwisu na miejscu. Niezależnie od tego, czy chodzi o zagubione lub uszkodzone urządzenie, pomoc w konfiguracji lub zmianie ustawień, specjalistyczną diagnostykę sprzętu czy usługi przenoszenia danych, dysponujemy odpowiednimi umiejętnościami, wiedzą, narzędziami i zapleczem, które pozwala nam sprostać wszystkim wymaganiom.

Wypożyczenie od ręki - Jeśli naprawy nie można szybko wykonać na miejscu, oferujemy urządzenie zastępcze, skonfigurowane zgodnie z wymaganiami na czas serwisu w warsztacie (do 72 godzin).

Rozwiązania punktu sprzedaży - Nasza sieć rozwiązań sklepowych dostarcza również dodatkowe zasoby do promowania nowych ofert oraz marketingu produktów i usług.