unikanie zwrotów

Kombinacja us?ug oferowanych przez ANOVO daje drugie ?ycie ponad 20 milionom produktów elektronicznych rocznie.

Raport roczny ANOVO 2012

Wzmacnianie klientów przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby zwrotów

Unikanie zwrotów różnego typu urządzeń elektronicznych staje się kluczowym zagadnieniem dla klientów i partnerów. Rozwiązanie unikania zwrotów, opierające się na naszym doświadczeniu branżowym, pozwala na osiągnięcie wskaźników oszczędności ponad 60% dla użytkowników końcowych w ciągu 28 dni od zakupu produktu.

ANOVO angażuje się w rozwijanie rozwiązania do unikania zwrotów, dopasowując je do dynamicznie zmieniającego się rynku. Oferujemy zespołom klientów rozwiązania sprzętowe, oprogramowanie i dostarczanie rozwiązań wraz z usługami raportowania i rozwiązywania problemów.

Nasze usługi dają klientom możliwość minimalizowania utrudnień dla użytkownika końcowego, dzięki prostym aktualizacjom.

Obecnie nasze rozwiązania do diagnostyki i napraw związanych z unikaniem zwrotów (RA) obejmują

Diagnostyka w Sklepach ANOVO dostarcza rozwiązania internetowe dla punktów sprzedaży poszerzające wiedzę przedstawicieli serwisowych klientów. Usługi sklepowe zmniejszają liczbę zwrotów, dostarczając narzędzia do diagnostyki, zarządzania treścią i aktualizowania oprogramowania.

Portale samoobsługowe online Wyspecjalizowane platformy dają użytkownikom końcowym możliwość ciągłego dostępu (24/7/365) do samodzielnie wybranych informacji. Mogą to być samodzielne strony internetowe lub wbudowane w strukturę stron pomocy technicznej klienta.. Możemy dostarczyć platformy wielojęzyczne dla różnych krajów, udostępniając globalną pomoc i spójne komunikaty.

Specjalistyczne aplikacje Nasze specjalistyczne aplikacje, które mogą być rozwijane w ramach współpracy z klientem, obejmują między innymi zarządzanie treścią, aktualizację oprogramowania i zainstalowanych aplikacji, co jest przydatne dla przedstawicieli serwisowych i klientów końcowych. Zapewniamy, że treści należące do klienta końcowego są w pełni chronione przez kompleksowe rozwiązanie zwiększające zadowolenie klienta i obniżające koszty.

Obsługa pogwarancyjna W ramach tego samego rozwiązania istnieje opcja obsługi i serwisu pogwarancyjnego bezpośrednio dla klienta lub przez platformę kliencką.