unikanie zwrotów

Nasza obietnica marki:

Wspó?pracuj?c z ka?d? firm? tworzy rozwi?zania, które zwi?kszaj? wydajno?? i umacniaj? reputacj? klienta.

Wzmacnianie klientów przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby zwrotów

Unikanie zwrotów różnego typu urządzeń elektronicznych staje się kluczowym zagadnieniem dla klientów i partnerów. Rozwiązanie unikania zwrotów, opierające się na naszym doświadczeniu branżowym, pozwala na osiągnięcie wskaźników oszczędności ponad 60% dla użytkowników końcowych w ciągu 28 dni od zakupu produktu.

ANOVO angażuje się w rozwijanie rozwiązania do unikania zwrotów, dopasowując je do dynamicznie zmieniającego się rynku. Oferujemy zespołom klientów rozwiązania sprzętowe, oprogramowanie i dostarczanie rozwiązań wraz z usługami raportowania i rozwiązywania problemów.

Nasze usługi dają klientom możliwość minimalizowania utrudnień dla użytkownika końcowego, dzięki prostym aktualizacjom.

Obecnie nasze rozwiązania do diagnostyki i napraw związanych z unikaniem zwrotów (RA) obejmują

Diagnostyka w Sklepach ANOVO dostarcza rozwiązania internetowe dla punktów sprzedaży poszerzające wiedzę przedstawicieli serwisowych klientów. Usługi sklepowe zmniejszają liczbę zwrotów, dostarczając narzędzia do diagnostyki, zarządzania treścią i aktualizowania oprogramowania.

Portale samoobsługowe online Wyspecjalizowane platformy dają użytkownikom końcowym możliwość ciągłego dostępu (24/7/365) do samodzielnie wybranych informacji. Mogą to być samodzielne strony internetowe lub wbudowane w strukturę stron pomocy technicznej klienta.. Możemy dostarczyć platformy wielojęzyczne dla różnych krajów, udostępniając globalną pomoc i spójne komunikaty.

Specjalistyczne aplikacje Nasze specjalistyczne aplikacje, które mogą być rozwijane w ramach współpracy z klientem, obejmują między innymi zarządzanie treścią, aktualizację oprogramowania i zainstalowanych aplikacji, co jest przydatne dla przedstawicieli serwisowych i klientów końcowych. Zapewniamy, że treści należące do klienta końcowego są w pełni chronione przez kompleksowe rozwiązanie zwiększające zadowolenie klienta i obniżające koszty.

Obsługa pogwarancyjna W ramach tego samego rozwiązania istnieje opcja obsługi i serwisu pogwarancyjnego bezpośrednio dla klienta lub przez platformę kliencką.