dlaczego anovo

Nasza obietnica marki:

Wspó?pracuj?c z ka?d? firm? tworzy rozwi?zania, które zwi?kszaj? wydajno?? i umacniaj? reputacj? klienta.

ANOVO jest wiodącym na rynku dostawcą usług związanych z łańcuchem dostaw.

Dostarczamy klientom wyjątkowe rozwiązania, które dzięki uniwersalności i innowacyjności zapewniają wysoki poziom zadowolenia klientów korzystających z szybko zmieniających się, zaawansowanych technicznie rozwiązań.

Obejmuje to pełne spektrum urządzeń od telefonów komórkowych i smartfonów, przez komputery i tablety do stacjonarnych urządzeń multimedialnych, sprzętu sieciowego, konsol do gier, e-czytników, telewizorów czy drukarek. 

Od ponad 20 lat naszą dewizą jest najwyższe zadowolenie klienta.

W ANOVO współpracujemy z klientami, tworzą rozwiązania posprzedażne, które zwiększają efektywność i podtrzymują dobrą reputację marki. Umożliwiamy wydłużenie cyklu życia produktów nowoczesnej technologii, zwiększając ich wartość i obniżając negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto, dysponujemy systemami i wiedzą, dzięki którym rozszerzamy obszar zadowolenia klientów i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania przekładające się na wzrost zysków.

Technology images

Działająca w 12 krajach Grupa ANOVO oferuje wszechstronne rozwiązania z zakresu obsługi łańcucha dostaw w trzech regionach: Europa, Ameryka Południowa i Azja.

Nasza proponuje 5 kluczowych rozwiązań, będących najbardziej atrakcyjnymi pakietami zintegrowanych usług z zakresu napraw i renowacji, regeneracji, unikania zwrotów, naprawy w pobliżu i inteligentnej logistyki.

Technology images

Wszystkie te usługi są realizowane przez wszechstronną sieć wyspecjalizowanych centrów obsługi i partnerów transportowych, którzy gwarantują dostarczenie efektywnych i pełnych rozwiązań dla klientów na całym świecie.

Dostarczamy coraz więcej lokalnych usług dla klientów dokładnie tam, gdzie ich potrzebują – albo przez wielojęzykowe centra obsługi i lokalne centra serwisowe, albo wbudowując nasze usługi w łańcuch dostaw poprzez węzły logistyki i odwróconej logistyki.