nasze wartości

Nasza obietnica marki:

Wspó?pracuj?c z ka?d? firm? tworzy rozwi?zania, które zwi?kszaj? wydajno?? i umacniaj? reputacj? klienta.

Misja firmy

Misją ANOVO jest bycie postrzeganym jako wiodąca na rynku firma oferująca usługi związane z łańcuchem dostaw, dostarczająca klientom wyjątkowe rozwiązania wyróżniające się innowacyjnością, wartością i respektowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Nasza wizja

Wiemy, że nasz sukces zależy od sukcesu naszych klientów i na tej zasadzie zbudowaliśmy model biznesowy; wizja jest podstawą naszego sposobu prowadzenia działalności, który obejmuje wszystkie aspekty od codziennych czynności do najważniejszych decyzji strategicznych. 

Naszym celem jest realizacja wizji przez dostarczanie wyjątkowych rozwiązań, które są innowacyjne, niosą ze sobą wartość dodaną i nie zakłócają zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie podtrzymują dobrą reputację naszych klientów.

Na koniec, nasze wartości mają kluczowe znaczenie dla realizacji misji i wizji firmy. Staramy się budować długofalowe partnerstwo z naszymi klientami tak, by poziom oferowanych przez nich rozwiązań nie miał sobie równych w branży. 

Nasze wartości

Najlepsza w klasie obsługa klienta

Najważniejszym zadaniem jest inteligentny rozwój naszego modelu biznesowego w celu wytworzenia większej wartości dodanej dla klientów. Ich lojalność i zaufanie w podstawowym obszarze naszej działalności dały w rezultacie nacisk na innowacje i tworzenie długofalowej wartości związanej ze zrównoważonym rozwojem. Inwestujemy dużo czasu i zasobów w identyfikowanie najważniejszych wyzwań stojących przed branżą, stale wprowadzając na rynek nowe, lepsze rozwiązania. takie rozłożenie akcentów oznacza, że klient zawsze jest w centrum wszystkich działań ANOVO.

Wkładamy wszystkie siły, aby wywiązać się z naszych zobowiązań

Dbamy o swoją reputację, a także o markę klienta, a nasze przywiązanie do innowacyjności sprawia, że zawsze jesteśmy o krok przed konkurencją. Wdrażając nowe technologie i walcząc o status centrum doskonałości utrzymujemy przewagę konkurencyjną dla naszych klientów i siebie.

Wysoko cenimy przejrzystość, uczciwość i profesjonalizm

Chcemy, aby klienci byli pewni, że dotrzymamy naszych obietnic handlowych, środowiskowych i etycznych. Aby spełnić te oczekiwania, przestrzegamy najsurowszych norm ochrony środowiska i zapewniania jakości. 

Jesteśmy jednym zespołem , który ma wspólną wizję

Jako organizacja o zasięgu globalnym polegamy na pracy różnych pracowników, uwzględniając wiele punktów widzenia i równocześnie pamiętając o standardach prowadzenia działalności lokalnej. Robimy to budując sieci i współpracując, prowadzeni przez doświadczony zespół kierowniczy z centrali, który wyznacza wspólną strategię globalną i plan.